خانه / مدیران

مدیران

  علی سام مدیر عامل شرکت
  مسعود مؤذن زاده معاونت فنی و اجرایی
  علی نظری رئیس هیئت مدیره
  حسن جافر عضو هیئت مدیره
  محمدرضا کارگر دیانتی عضو هیئت مدیره
  ابولفضل ریاحی راد مدیر اداری
  بهرام سالاری مدیر سایت و سرپرست فن آوری اطلاعات و نت
  محمدرضا کافی سرپرست ماشین آلات
  سمیه کهنوجی سرپرست مالی
  صادق امیر تیموری سرپرست مبارزه با پولشویی
  محسن پاکدین سرپرست دفتر فنی
  ابراهیم اخلاقی سرپرست نظارت فنی کارگاهها
  محمد علی سالاری سرپرست بازرگانی
  رضا کهنوجی سرپرست تامین سوخت شهرک مس
  علی کاظمی سرپرست کارگاه لیفتراک
  هادی منگالی سرپرست عملیات جانبی ذوب
  رضا فاتحی سرپرست جرثقیل ها
  سیامک اسفندیار پور سرپرست کارگاه اجرایی شهرک مس
  مجتبی محمودی سرپرست تاسیسات مجتمع مس
  علی امیری سرپرست کارگاه اجرایی مجتمع مس
  صادق ریاحی سرپرست تاسیسات شهرک مس
  همتا ارجمند سرپرست ایمنی