خانه / پروژه های خدماتی

پروژه های خدماتی

لیست پروژه های خدماتی در حال اجرا

موضوع پیمان مدت نوع پیمان
تعمیرات ابنیه صنعتی و راههای ارتباطی (مجتمع مس سرچشمه و شهر مس سرچشمه) ۵ سال خدماتی
تعمیر و نگهداری تاسیسات ( شهر مس سرچشمه ) ۵ سال خدماتی
تامین ماشین آلات سنگین (شرکت ملی صنایع مس ایران) ۵ سال خدماتی
تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب صنعتی (کارخانه مس سرچشمه) ۵ سال خدماتی
تامین جرثقیل های مورد نیاز کارفرما (شرکت ملی صنایع مس ایران) ۵ سال خدماتی
تامین ۴۹ دستگاه لیفتراک مورد نیاز کارفرما(شرکت ملی صنایع مس ایران) ۵ سال خدماتی
مدیریت تامین انواع سوخت مس سرچشمه ،ذوب خاتون آباد و مجتمع مس شهر بابک ۴ سال خدماتی
انجام عملیات مس جوری و اختلاط ،بارگیری ،توزین و حمل و تحویل مواد مصرفی کوره های کنورتر ذوب به میزان ۸۸۰۰۰ تن در سال(۲۵۰ تن در شبانه روز) ۵ سال خدماتی
بسته بندی و آماده سازی و حمل و جابجایی و بارگیری آند های برگشتی و مس قراضه از پالایشگاه به کارخانه ذوب ۵ سال خدماتی
انجام تعمیرات بخشهای مختلف کارخانه ذوب و پالایشگاه مس سر چشمه و ذوب خاتون آباد ۵ سال خدماتی
عملیات استخراج ،بارگیری و حمل سنگ سیلیس از معدن دهتک و تحویل در مجتمع مس سرچشمه به میزان ماهیانه ۷۵۰۰ تن ۱ سال خدماتی
بارگیری ۲۴۹۰۰۰تن کنسانتره و حمل از مجتمع مس سرچشمه و حمل به کارخانه مس خاتون آباد و بارگیری و حمل ۶۰۰۰تن ته پاتیل از کارخانه مس خاتون آباد و تخلیه در مجتمع مس سرچشمه ۳ سال خدماتی
نگهداری ۸۰ هکتار فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه دوب مس خاتون آباد ۵ سال خدماتی
انجام خدمات راهبردی ،نگهداری ،تعمیر،سرویس،تاسیسات حرارتی و برودتی،ساختمانهای اداری و…… مجتمع مس میدوک ۵ سال خدماتی
تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات مورد نیاز در محدوده دره گرگی مجتمع مس سرچشمه ۱ سال خدماتی

لیست پروژه های خدماتی انجام شده

موضوع پیمان مدت نوع پیمان
تعمیرات ابنیه صنعتی و راههای ارتباطی (مجتمع مس سرچشمه و شهر مس سرچشمه) ۴ سال خدماتی
تعمیرات ابنیه صنعتی و راههای ارتباطی (مجتمع مس خاتون آباد) ۴ سال خدماتی
تعمیر و نگهداری تاسیسات ( شهر مس سرچشمه ) ۴ سال خدماتی
تامین ماشین آلات سنگین (شرکت ملی صنایع مس ایران) ۴ سال خدماتی
تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب صنعتی (کارخانه مس سرچشمه) ۴ سال خدماتی
تامین جرثقیل های مورد نیاز کارفرما (شرکت ملی صنایع مس ایران) ۴ سال خدماتی
تامین ۴۹ دستگاه لیفتراک مورد نیاز کارفرما(شرکت ملی صنایع مس ایران) ۴ سال خدماتی
مدیریت تامین انواع سوخت مس سرچشمه ،ذوب خاتون آباد و مجتمع مس شهر بابک ۴ سال خدماتی
انجام عملیات مس جوری و اختلاط ،بارگیری ،توزین و حمل و تحویل مواد مصرفی کوره های کنورتر ذوب به میزان ۸۸۰۰۰ تن در سال(۲۵۰ تن در شبانه روز) ۴ سال خدماتی
بسته بندی و آماده سازی و حمل و جابجایی و بارگیری آند های برگشتی و مس قراضه از پالایشگاه به کارخانه  ذوب ۴ سال خدماتی
انجام تعمیرات بخشهای مختلف کارخانه ذوب و پالایشگاه مس سر چشمه و ذوب خاتون آباد ۴ سال خدماتی
بارگیری ۲۴۹۰۰۰تن کنسانتره و حمل از مجتمع مس سرچشمه و حمل به کارخانه مس خاتون آباد و بارگیری و حمل ۶۰۰۰تن  ته پاتیل از کارخانه مس خاتون آباد و تخلیه در مجتمع مس سرچشمه ۲ سال خدماتی
نگهداری ۸۰ هکتار فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه دوب مس خاتون آباد ۴ سال خدماتی
انجام خدمات راهبردی ،نگهداری ،تعمیر،سرویس،تاسیسات حرارتی و برودتی،ساختمانهای اداری و……   مجتمع مس میدوک ۴ سال خدماتی
انجام کلیه خدمات تاسیساتی شهر مس سرچشمه ۱ سال خدماتی
تعمیرات نسوز کاری در بخش جرم ریزی قاشقک ها   حوضچه ها  و لاندر های حامل ذوب و دهانه کوره آند در مجتمع مس سرچشمه ۶ سال  خدماتی